Nyheter

LVK-nytt

LVK har i dag 27. august 2018 sammen med Industrikommunene og Petroleumskommunene (NPK) avgitt felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om NOU 2018:5 Kapitaltilgangsutvalget. LVK mener eiendomsskatten fortsatt bør være kommunal. Forøvrig støtter LVK forslaget om nasjonale...

Magasin, Røyrvik kommune
LVK-nytt

Høstens seminar om miljøforbedringer tar tempen på revisjonssaker og vannforvaltningsplaner. Hvordan er miljøtilstanden i din kommunes vassdrag? Er det konsesjoner til kraftproduksjon der som...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

Den 19. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt...

Sider

Aktiviteter

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Myndighetene skal prioritere saker om...

Landsstyrets strategimøte 29. - 30. november 2018

Møte holdes på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

Ekstraordinært landsmøte 22. mai 2019

Hold av  dagene 22. og 23. mai 2019 til ekstraordinært landsmøte, eiendomsskatteseminar og konsesjonskraftseminar.

...

Medieklipp