Nyheter

LVK-nytt

LVK har i tidligere LVK-nytt informert om kommunenes innrapportering av redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Flere kommuner har sendt...

LVK-nytt

I svar til LVK beklager Skattedirektoratet at tidligere meldinger har vært uklare og kan oppfattes som at det er foretatt endringer av den enkelte kommunes rett til naturressursskatt.

LVK-nytt

Kommunene må så raskt som mulig innrapportere redusert eiendomsskattegrunnlag som følge av endringen av eiendomsskatt på tidligere verk og bruk. Enkelte fylkesmennene har fastsatt frister for...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Landsstyremøte 4. april 2019

Møtet holdes på Grand Hotel møtesenter

Landsstyremøte 22. mai 2018

Møte holdes på Radisson Blu Airport Hotel,  Gardermoen kl. 0900 - 11.30.

Eiendomsskatteseminar 22. mai 2019

Eiendomsskatteseminar og ESU åsmøte  holdes på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 22. mai kl. 1100 - 1600.
Seminaret...

Medieklipp