Nyheter

LVK-nytt

LVK har den siste tiden mottatt henvendelser om hvilke problemstillinger kommunene bør vurdere som ledd i den pågående regionreformprosessen. Særlig aktuelt i disse tider er problemstillinger knyttet til eierskap av de regionale kraftselskapene. I tillegg til de politiske problemstillingene, ...

LVK-nytt

Dette fremgår på Regjeringens hjemmesider. Så langt baserer regjeringen sin utredning på modellen for grunnrenteskatt på vannkraft. Vi vil følge med på arbeidet som er igangssatt.

LVK-nytt

LVK støtter representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av regelverket til 2020, se begrunnelse i ...

Sider

Aktiviteter

Medieklipp