Nyheter

Produksjonslinjer
LVK-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og...

LVK-nytt

Høyesterett forkastet kommunenes anke i Statnett II saken i dom 26. juni 2017. Høyesteretts dom etterlater mange uavklarte spørsmål om takseringsprinsippene for eiendomsskatt på verk og bruk. LVK...

LVK-nytt

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har i søksmål fra Høyanger kommune anført at kommunene har mistet sin søksmålsadgang i skattesaker (naturressursskatt). Spørsmålet, som er av generell...

Sider

Aktiviteter

Landsmøte 24. - 25. august 2017

LVK ber alle medlemskommunene holde av datoene for LVKs landsmøte i Tromsø.  Dette blir også et 40 års jubileum!
...

LVK - Energirettsskolen 2017

LVK - Energirettsskole starter denne høsten
 

Medieklipp

 • SV hardt ut mot Sp i nord: – Sp har vannskrekk

  20. august 2017
  VARDØ (VG) Finnmarkinger ser til Senterpartiet i håp om bedre kår, men rødgrønn-kamerat SV er skeptisk.
 • Avslag i fire småkraftsaker

  18. august 2017
  Olje- og energidepartementet fatta tirsdag vedtak om å avslå fire søknader frå Småkraft AS om bygging av vasskraftverk i Valldalen i Røldal.
 • Pressemelding fra ordfører.

  17. august 2017
  17.08.2017 I medarbeidersamtale mellom formannskapet og rådmannen har Rune Lødøen i dag signalisert at han ønsker å gå av med pensjon med virkning fra 01.01.2018.
 • Ny kraftlinje kan hamne i Sauda

  17. august 2017
  Statnett vurderer å bygge ny kraftlinje frå Sauda til Karmøy.
 • - Det vil jeg gjerne ha dokumentert

  17. august 2017
  Stortingskandidat Geir Arild Espnes (Sp) synes ikke det er regjeringens fortjeneste at Trøndelag går så det suser.
 • Etablering av røranlegg for fiber på deler av Bergensbanen

  16. august 2017
  Forsyningsforskriften Kontraktsinngåelse EØS-kunngjøring Del I: Tjenester I.1) Navn og adresser Bane NOR SF 917 082 308 Stortorvet 7 Oslo 0155 NO Kontaktperson: Peder Stendebakken Telefon: +47 22450000 E-post: steped@banenor.no NUTS-kode: NO - NORGE Sted: hele Norge Internettadresse