Nyheter

Ikrafttredelsen av ny kommunelov
LVK-nytt

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018. I statsråd 20. desember 2018 ble det bestemt at den nye kommuneloven i hovedsak skal tre i kraft fra to ulike tidspunkt. 

Kapitlene 1 til 13, 17 til 24, 26, 27, 30 og 31 trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte...

LVK-nytt

Olje- og Energidepartementet har i en pressemelding 20. desember orientert om at konsesjonskraftprisen for 2019 er fastsatt til 10,99 øre/kWh.

Dette er en reduksjon i forhold til prisen for...

LVK-nytt

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 6. februar 2019

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etasje

Landsstyremøte 7. februar 2019

Landsstyremøte holdes på Thon Hotel Bristol

Seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag

14. FEBRUAR 2019, THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN, KL. 10 – 15     

«Potensialet for miljøforbedring i gamle...

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Medieklipp