Nyheter

LVK-nytt

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og grunnrenteinntekt etter skatteloven. Tilsvarende problemstilling gjelder ved fastsettelsen av...

LVK-nytt

I statsråd 22. juni oppnevnte Regjeringen ekspertutvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

I tråd med LVKs...

Per Sanderud
LVK-nytt

Finansdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal ledes av Per Sanderud, avtroppende vassdrags- og energidirektør. Hovedoppgaven til...

Sider

Aktiviteter

Kurs i eiendomskatt - grunnkurs 3/9 - takseringskurs 4/9 - Gardermoen

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt...

Kurs om eiendomsskatt og kommunesammenslåing, Bergen 12. september 2018

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt...

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. 

Medieklipp

 • - Vis omsyn til måseungane

  18. juli 2018
  Mange har sikkert irritert seg over måsungar både på veg og parkeringsplassar i desse tider.
 • Sognefjellshytta

  18. juli 2018
  Mens det smeller i det fjerne ser vi nå dagens mål - Sognefjellshytta, 1400 moh. Vi har nå beveget oss ut av Breheimen nasjonalpark.
 • En sauebondes fortvilelse

  18. juli 2018
  Hvordan er det egentlig å være sauebonde i Leksvik i disse dager? Bjørnar Buhaug har skrevet et følelsesladet innlegg på facebook om en av...
 • Totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs

  18. juli 2018
  Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydning.
 • Bergverksmuseet vil kjøre jeep i Gruveåsen

  18. juli 2018
  Sist oppdatert: 18. juli 2018, kl. 13:52 Kongsberg kommune har mottatt søknad om motorferdsel i utmark fra Bergverksmuseet. De ønsker å...
 • Totalforbud mot å gjøre opp ild

  18. juli 2018
  Det fine været har ført til at det er svært tørt i flere områder i regionen vår. Det fører til at det fra og med onsdag 18. juli er...