Nyheter

Energirådet
LVK-nytt

Energirådet er et underutvalg under landsstyret som består av rådmenn fra ulike landsdeler. 

LVK-nytt

På årsmøtet til Eiendomsskatteutvalget i LVK (ESU) 22. mai 2019 ble følgende personer valgt inn i styret:

Buskerud og Telemark:

  • Gry Åsne Aksvik, Vinje (gjenvalgt- Aksvik ble
  • ...
LVK-nytt

Kommunene ble lovet kompensasjon for avvikling av verk og bruk-skatten, men får dekket kun 68 %. LVK kan ikke se at dette tilsvarer en "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget har lovet.

Sider

Aktiviteter

Seminar 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets innstilling om skatt på vannkraft og vinnkraft

Ekspertutvalget ledet av tidligere leder Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil avlevere sin...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp