Nyheter

LVK-nytt

På årsmøtet til Eiendomsskatteutvalget i LVK (ESU) 22. mai 2019 ble følgende personer valgt inn i styret:

Buskerud og Telemark:

  • Gry Åsne Aksvik, Vinje (gjenvalgt- Aksvik ble også gjenvalgt som leder)
  • Solveig Endrestøl, Hol (ny)
  • Vara: Olav Bjørn Bakken, Tokke
  • ...
LVK-nytt

Kommunene ble lovet kompensasjon for avvikling av verk og bruk-skatten, men får dekket kun 68 %. LVK kan ikke se at dette tilsvarer en "tilnærmet full kompensasjon", slik Stortinget har lovet.

digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg
LVK-nytt

LVK hadde i januar 2019 et møte med Skattedirektoratet om utfordringene medlemskommunene opplevde i forbindelsen med overgangen til digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg i forbindelse med...

Sider

Aktiviteter

Viktig medlemsmøte 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets forslag til nye regler om skatt på vann- og vindkraft

Ekspertutvalget vil 1. oktober avgi innstilling til nye regler om beskatning av vann- og vindkraft. Medlemskommunene i LVK, og...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp