Nyheter

De kvinnelige advokatene i Lund & Co DA
LVK-nytt

LVKs sekretariat vant i går, 31. mai 2018, Advokatforeningens talentpris for 2018. Prisen gikk til det advokatfirmaet som er best på likestilling og kjønnsbalanse. Tidligere høyesterettsdommer Liv Gjøstad satt i juryen, og hennes begrunnelse for å tildele prisen til Lund & Co var bl.a.:...

LVK-nytt

LVK anmodet Olje- og energidepartementet (OED) i brev 31. januar i år om å klargjøre hvorvidt elforbruket i store datasentre skal regnes som alminnelig forsyning eller kraftkrevende industri i...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

I Tromsø i 2017 vedtok LVKs landsmøte at neste ordinære landsmøte skal finne sted i august 2020. LVK har imidlertid fått flere henvendelser fra medlemskommuner og landsstyremedlemmer om at det er...

Sider

Medieklipp