Nyheter

LVK-nytt

Ifølge Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattform, vil regjeringen «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft».

Bokrygger
LVK-nytt

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsbrev av 5....

julekort 2017
LVK-nytt

Etter en hektisk innspurt i 2017 har Stortinget truffet sine vedtak - kommuner med vannkraftanlegg og nettanlegg skal fortsatt får sin rettmessige andel av disse verdiene i form av lokale skatter...

Sider

Aktiviteter

Regionmøte 6. - 7. mars på Scandic Hamar Hotel

LVKs regionmøte for medlemskommunene i Østfold, Hedmark og Oppland holdes på Scandic Hamar Hotel 6. - 7. mars 2018.

...

Energirådsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etg

Arbeidsutvalgsmøte 17. april 2018

Møtet holdes i Akersgaten 30.

Landsstyremøte 17. april 2018

Møte holdes på Grand Hotel

Medieklipp