Nyheter

LVK-nytt

Kommunal rapport skriver under KOMMUNESTRUKTUR at "Stortingsflertallet ber i dag regjeringen endre eiendomsskatteloven slik at kommuner som slår seg sammen ikke taper skatteinntekter fra industrianlegg.​ Kraft- og industrikommuner som skal slå seg sammen har de siste ukene kjempet for å...

eiendomsskatt
LVK-nytt

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2019 å redusere eiendomsskattesatsen til 5 promille. Forslaget skulle kun gjelde for boliger og fritidseiendom, men dette var ikke fanget opp i ordlyden i...

LVK-nytt

Oslo tingrett har i dag avsagt  dom som slår fast at endring av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang.

Dommen er...

Sider

Aktiviteter

Energirådsmøte 6. februar 2019

Møtet holdes i Akersgaten 30, 6. etasje

Landsstyremøte 7. februar 2019

Landsstyremøte holdes på Thon Hotel Bristol

Seminar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag

14. FEBRUAR 2019, THON CONFERENCE UNIVERSITETSGATEN, KL. 10 – 15     

«Potensialet for miljøforbedring i gamle...

Energirådsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Arbeidsutvalgsmøte 3. april 2019

Møte holdes i Akersgaten 30

Medieklipp