Nyheter

LVK

En samlet kraftbransje med Hydro i spissen har reist søksmål mot staten med påstand om at Olje- og energidepartementets vedtak om pris på konsesjonskraft er ugyldig. Stevningen bygger på at Stortingets enstemmige pålegg i desember 2002 til departementet o

LVK

Finansdepartementets forslag fremgår av høringsnotat - vurdering av kommunefordelingsreglene for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg - datert 24. mai 2005. I høringsnotatet begrunner...

LVK

Hjemfallsutvalget avgir sin innstilling til Olje- og energiministeren kl 10 i dag. Utvalget avgir en delt innstilling, hvor LVK utgjør et mindretall sammen med representantene for LO og KS.

Sider

Aktiviteter

Viktig medlemsmøte 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets forslag til nye regler om skatt på vann- og vindkraft

Ekspertutvalget vil 1. oktober avgi innstilling til nye regler om beskatning av vann- og vindkraft. Medlemskommunene i LVK, og...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp