Nyheter

LVK

LVKs landsstyre har behandlet Regjeringens forslag til omdanning av Statkraft til aksjeselskap og en delprivatisering av selskapet. Landsstyret traff følgende vedtak:

LVK

Høringsrunden om departementets forslag til lovendring om konsesjonskraftprisen viser at samtlige høringsinstanser med unntak av EBL gir sin tilslutning til lovendringen. Olje- og...

LVK

Nedenfor følger resolusjon vedtatt på LVKs regionmøte 16. januar 2004 på Kongsberg. Resolusjonen er sendt Olje- og Energidepartementet og Energibedriftenes Landsforening.

Sider

Aktiviteter

Seminar 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets innstilling om skatt på vannkraft og vinnkraft

Ekspertutvalget ledet av tidligere leder Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil avlevere sin...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp