Nyheter

LVK

411 kommunerepresentanter fra 113 medlemskommuner deltok i år på LVK’ regionmøter. Det er rekordoppslutning, og det høye antallet og den aktive debatten på alle møtene viser at medlemskommunene slutter helhjertet opp om organisasjonens arbeid. Nettopp sa

LVK

I LVK-nytt nr 22/2004 (2004.06.16) redegjorde LVK for Kommunalkomiteens tilråing i Innst. S. 255 (2003-2004). Her fremgår at flertallet ber Stortinget avvise regjeringens forslag om en...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.

Sider

Aktiviteter

LVKs landmøte 26. og 28. august 2020 i Trondheim

LVK arrangerer sitt landsmøte i 2020 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim

Medieklipp