Nyheter

LVK

Standardavtalene som skal dekke de aktuelle aktørers behov for avtaleverk ved planlegging, bygging og drift av småkraftverk, ble i sin første utgave presentert i et seminar i Oslo 30. september.

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 47/2003 av 17. november 2003 hvor det ble gitt en orientering om det forslaget til gjeninnføring av kommunal selskapsskatt som Finansdepartementet og...

LVK

LVKs sekretariat har kontaktet Skattedirektoratet for å få opplyst når kommunene vil motta eiendomsskattegrunnlagene for 2005 for kraftproduksjonsanlegg.

Sider

Aktiviteter

LVKs regionmøte for Viken og Telemark

Møtet holdes på Quality Hotel Grand, Kongsberg, 16. og 17. januar 2020.

LVKs regionmøte for Vestland

Møtet holdes på Scandic Flesland Airport, Bergen, den 23. og 24. januar 2020.

LVKs regionmøte for Rogaland og Agder

Møtet holdes på Quality Sandnes Residens Hotel, Sandnes, 30. og 31. januar 2020.

LVK-kraftskatteskole 1. samling i Oslo

1.samling av LVK sin kraftskatteskole vil arrangeres i Oslo.
Mer informasjon om dette vil komme medio desember.

...

LVKs regionmøte for Møre og Romsdal og Trøndelag

Møtet holdes på Scandic Nidelven, Trondheim, 13. og 14. februar 2020.

LVK kraftskatteskole, 2. samling i Oslo

2.samling av LVK sin kraftskatteskole vil arrangeres i Oslo.
Mer informasjon om dette vil komme medio desember.

...

Medieklipp