Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

Finansdepartementet avholdt 18. januar et forberedende møte til høring om minimums- og maksimumsverdier på eiendomsskatt. LVK deltok sammen med Energi Norge, Samarbeidende kraftfylker, Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, Småkraftforeninga og Distriktenes energiforening.Read more

Departementet har kommet med forslag om å frita ubebygd grunn tilhørende Finnmarkseiendommen fra eiendomsskatt.Read more

I Soria-Moria-erklæringen legger regjeringen opp til en økt støtte til utbygging av fornybar energi. LVK er tilfreds med dette og gir sin generelle tilslutning til forslaget.Read more

Sider