Home LVK Horinger og Publikasjoner LVKs høringsuttalelser

LVKs høringsuttalelser

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

LVK organiserer 175 kommuner som alle er vertskommuner for store vannkraftanlegg. LVKs formål er å bistå medlemskommunene i alle spørsmål knyttet til vannkraftproduksjon, herunder naturfaglige, økonomiske, juridiske og politiske spørsmål. I NVEs forslag 1.april 2019 til Nasjonal ramme for...Read more

LVK har avgitt høringsuttalesle til Olje- og energidepartementets høringsnotat om ordningen med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm.

...Read more

Nærings- og fiskerideaprtementet (NFD) har sendt på høring NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital (Kapitaltilgangsutvalget), med høringsfrsit 2. juli 2018.

Industrikommunene, Landssamanslutnigna av Vasskraftkommunar (LVK) og Nettverk av...Read more

Bokrygger

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet foreslår fundamentale endringer i organiseringen av vannforvaltningen, som fjerner dagens lokaldemokratiske forankring og overfører de oppgaver som i dag tilligger fylkeskommunene til staten. Forslaget strider mot de planrettslige...Read more