Home LVK Horinger og Publikasjoner Saker på høring

Saker på høring

At en sak er ute på høring vil si at myndighetene (departement eller direktorat) ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement, direktorater mv) har å si til et forslag som man arbeider med.

Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Det er særlig saker som sendes på høring fra  NVE og Olje- og energidepartementet (OED) som er av særlig interesse for LVKs medlemskommuner. Også saker som sendes på høringer fra Finansdepartementet (FIN), Kommunale og Moderniseringsdepartementet (KMD) og Klima og miljødepartementet (KLD) får betydning for energisektoren. Høringer som sendes fra departementene finner du på www.regjeringen.no

 

Vis kun fra:
2019 | 2018 | 2017 | 2016

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk. Høringsfristen er 1. juli 2016.
Nedenfor finner du høreingsbrev og høringsnotat.

...Read more

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt NOU 2016:4 Ny kommunelov på høring.  Høringsfristen er 6. oktober 2016

Høringsbrev
...Read more