Hjem LVK LVK Nytt LVK Nytt 2014 Scheel-utvalget: Ingen endrede avskrivningsregler for vannkraftanlegg

Scheel-utvalget: Ingen endrede avskrivningsregler for vannkraftanlegg

Scheel-utvalget foreslår å beholde de særskilte avskrivningsreglene for vannkraftanlegg uendret. Utvalget mener dagens lineære avskrivningsregler for vannkraftsektoren gir et godt bilde av det økonomiske verdifallet.

Scheel-utvalget uttaler at mange driftsmidler i kraftsektoren har konstant produktivitet over en lang levetid, slik at markedsverdien endrer seg lite den første produksjonsperioden. Utvalget mener derfor at dagens særskilte lineære avskrivninger for driftsmidler i vannkraftproduksjon er bedre tilpasset verdifallet enn saldoavskrivninger.

Utvalget har innhentet gjennomsnittlig levetid for de særlige driftsmidler i vannkraftverk via SSB. SSBs undersøkelse viser at gjennomsnittlig levetid for dammer, tunneler og rørgater er 66 år (median 71 år) og for maskintekniske utrustninger i kraftstasjon mv. er levetiden 34,7 år (median 40 år). Dette samsvarer godt med dagens avskrivningstid på henholdsvis 67 og 40 år.

Scheel-utvalget foreslår heller ingen endringer i avskrivningssatsen for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft mv. (saldogruppe G).

Utvalgets forslag samsvarer med LVKs innspill til Scheel-utvalget tidligere i høst, hvor LVK påpekte at dagens avskrivningsregler for vannkraftanlegg gir et godt bilde av faktisk verdifall. LVKs brev til Scheel-utvalget kan du lese her.