Hjem LVK Om LVK Energirådet

Energirådet

Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter.

Nytt styre ble valgt på Energirådets årsmøte 19. mai 2016:

Region

Medlem

Epost

Telefon

Østfold, Hedmark og Oppland

Synnøve Rambek, Askim

synnove.rambek@askim.kommune.no 

977 70 015

Buskerud og Telemark

Rune Lødøen, Tinn

rune.lodoen@tinn.kommune.no

959 45  442

Agderfylkene og Rogaland

Christina Ødegård

christina.odegard@amli.kommune.no

951 39 792

Hordaland og Sogn og Fjordane

Svein Helge Hofslundsengen

svein-helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

906 24 235

Møre og Romsdal og Trøndelag

Torger Aarvaag, Hemne

torger.aarvaag@hemne.kommune.no

918 49 908

Nordland, Troms og Finnmark

Ole Petter Nybakk

ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no

75 56 90 00

Landsstyrets representant

Ola Helstad, Lom  ola.helstad@lom.kommune.no  971 61 865
      L

Rune Lødøen, Tinn er leder i Energirådet og Christina Ødegård, Åmli er nesteleder.