Hjem LVK Om LVK Energirådet

Energirådet

Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter.

 

Nytt styre ble valgt på Energirådets årsmøte 23. mai 2019:

Region

Medlem

Epost

Telefon

Østfold, Hedmark og Oppland

Esther Gilen, Nordre Land

esther.gilen@nordre-land.kommune.no 

480 91 566

Buskerud og Telemark

Odd Egil Stavn, Flå

odd.egil.stavn@flaa.kommune.no

901 39 958

Agderfylkene og Rogaland

Øyvind Valen, Suldal

oyvind.valen@suldal.kommune.no 950 51 159

Hordaland og Sogn og Fjordane

Svein Helge Hofslundsengen, Masfjorden

svein-helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no

906 24 235

Møre og Romsdal og Trøndelag

Birgit Reisch, Rindal

BiRe@rindal.kommune.no 911 12 469

Nordland, Troms og Finnmark

Ole Petter Nybakk, Beiarn

ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no

75 56 90 00

Landsstyrets representant

Ola Helstad, Lom  ola.helstad@lom.kommune.no  971 61 865
       

Ole Petter Nybak, Beiarn er leder og Odd Egil Stavn, Flå er nestleder i energirådet.