Hjem LVK Om LVK LVK Ung

LVK Ung

For deg under 40 år

På LVKs landsmøte i Alta i 2009 ble det vedtat å danne et ungdomsnettverk i LVK. Hensikten er å sikre at kunnskapen om LVK-saker videreføres til nye generasjoner av kommunepolitikere og ansatte i medlemskommunene. Å bevare kompetansen og interessen for LVK-saker i kommunene er en forutsetning for LVKs virksomhet. LVK håper også at et ungdomsnettverk vil bidra til å skape et godt og sosialt miljø for LVK-folk under 40 år.

LVK Ung arrangerer seminar hver høst. Høstseminaret er ment både som en introduksjon i LVKs virksomhet og aktiviter, som en påbygning for de som er bedre kjent med organisasjonen og som en arena for å bli kjent med andre unge kommunepolitikere og ansatte som er interessert LVK-saker.

Dersom du ønsker å være med i LVK Ung, kan du sende epost med opplysninger om navn, kommune og stilling og epostadresse til Kristine Solli i sekretariatet. Følg LVKs ungdomsnettverk - under navnet "Vannkraft" på Twitter. LVK er også på facebook under navet "LVK".