Home LVK Om LVK LVK Ung

LVK Ung

For deg under 40 år

Hensikten med LVK-Ung er å sikre at kunnskapen om LVK-saker videreføres til nye generasjoner av kommunepolitikere og ansatte i medlemskommunene. Å bevare kompetansen og interessen for LVK-saker i kommunene er en forutsetning for LVKs virksomhet. 

LVK Ung arrangerer seminar 31. januar - 1. februar 2019. 

Dersom du ønsker å delta på seminaret kand du melde deg på her.

Styret i LVK-Ung består av følgende personer: