Hjem Aktiviteter Aktiviteter

Aktiviteter

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes fremover. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruj foreta en retaksering av verk og bruk. 

LVK har fulgt lovgivningsprosessen svært tett, og har inngående kunnskap om de nye reglene. På grunn av stor etterspørsel etter kursene våren 2018, arrangerer LVK nye kurs i høst –grunnkurs (3. september på Gardermoen) og takseringskurs (4. september på Gardermoen). På takseringskurset vil også kommunesammenslåinger være tema. Det arrangerer et særlig dybdekurs for kommuner som står overfor kommunesammenslåinger 12. september i Bergen, hvor kommunene i forkant oppfordres til å sende inn temaer de ønsker belyst. Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene (se nedenfor).

Sted: 
Radison Park Inn Gardermoen

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes fremover. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruj foreta en retaksering av verk og bruk. 

LVK har fulgt lovgivningsprosessen svært tett, og har inngående kunnskap om de nye reglene. På grunn av stor etterspørsel etter kursene våren 2018, arrangerer LVK nye kurs i høst –grunnkurs (3. september på Gardermoen) og takseringskurs (4. september på Gardermoen). På takseringskurset vil også kommunesammenslåinger være tema. Det arrangerer et særlig dybdekurs for kommuner som står overfor kommunesammenslåinger 12. september i Bergen, hvor kommunene i forkant oppfordres til å sende inn temaer de ønsker belyst. Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene (se nedenfor).

Sted: 
Thon Hotel Rosekrantz Bergen
Sted: 
Akersgaten 30, Oslo
Sted: 
Akersgaten 30, Oslo
Sted: 
Grand Hotel Møtesenter, Oslo

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. 

Sted: 
Radisson Blu Gardermoen

Møte holdes på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell, Ullveien 4, Oslo

Sted: 
Oslo
Add to My Calendar