Hjem Aktiviteter Aktiviteter

Aktiviteter

LVK inviterer medlemskommunene til det årlige eiendomskatteseminaret, som finner sted 23. mai 2018 i Oslo.

Sted: 
KS-Agenda, Oslo
Sted: 

Vinterens regionmøter i LVK med 422 deltakere fra 129 medlemskommuner har vist en økende interesse for å ta vare på «en andel i de værdier som skapes indenfor deres grænser»,...

Sted: 
KS - Agenda, Haakon VIIs gt., Oslo

Årsmøtet i Energirådet holdes på KS-Agenda i forbindelse med Konsesjonskraftseminaret.

Sted: 
KS-Agenda, Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Sted: 

LVK arrangerer spesialkurs i taksering i lys av endringene i eiendomsskatteloven. Målgruppen for kurset er kommunenes eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene og klagenemndene. Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva kommunene må gjøre for å forberede ikrafttredelse av de nye reglene i 2019.

Sted: 
Thon Hotel Rosenkrantz Bergen
Sted: 
Tokke
Sted: 
Akersgaten 30, Oslo
Sted: 
Akersgaten 30, Oslo
Sted: 
Grand Hotel Møtesenter, Oslo

Sider

Add to My Calendar