Hjem Aktiviteter Eiendomsskatt - fordypningskurs i saksbehandlingsreglene - Kristiansand

Eiendomsskatt - fordypningskurs i saksbehandlingsreglene - Kristiansand

 

LVK arrangerer fordypningskurs i saksbehandlingsreglene for eiendomsskattesaker. Kurset er først og fremst rettet mot ansatte på kommunenes eiendomsskattekontor, men også andre ansatte i kommuneadministrasjonen og medlemmer av eiendomsskattenemndene og klagenemndene vil ha stor nytte av kurset.

Kurset har en praktisk tilnærming, og vil lede deg gjennom en eiendomsskattesak fra begynnelse til slutt. Eiendomsskatten er et inngripende vedtak og det er viktig at skattyterne opplever saksbehandlingen som ryddig og tillitsvekkende. Det påligger kommunene å sørge for at å etablere gode rutine som sikrer gode prosesser og vedtak. Kravene til saksbehandling blir skjerpet, og det er som oftest saksbehandlingsfeil som fører til opphevelse av vedtak i domstolene.

På kurset vil vi gjennomgå:

 • ·       Grunnprinsipper for saksbehandlingen
 • ·       Arbeidsfordeling mellom nemnd, eiendomsskattekontor og sakkyndige
 • ·       Engasjement av sakkyndige  
 • ·       Saksbehandlingsreglene
 • ·       Plikt til begrunnelse
 • ·       Forberedelse av vedtak
 • ·       Klagebehandling
 • ·       Møter med skattyter
 • ·       Problemstillinger knyttet til innsyn, offentlighet og taushetsplikt
 • ·       Reglene om sakskostnader
 • ·       Søksmål

Påmeldingsfrist for kurset er 14 dager før kursstart. Påmeldingen kan gjøres elektronisk på LVKs hjemmesider, under «aktiviteter». Det tas forbehold om at kurset kan bli avlyst dersom det ikke er tilstrekkelig antall påmeldte når påmeldingsfristen utløper. 

Pris for kurset blir kursavgift med 1 000 kroner og konferanseavgift, som inkluderer lunsj og annen bevertning, med 570 kroner. Kurset holdes på Scandic Kristiansand Bystranda. 

Kursholderne er advokatene i LVKs sekretariat. Sekretariatet utgjør i dag Norges største fagmiljø innen eiendomsskatt, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og energi og naturressursrett – og rangeres som ledende innenfor sine spesialområder. Kursholdere har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innen eiendomsskatterettslige problemstillinger, og har ført en rekke saker om eiendomsskatt for domstolene, herunder for Høyesterett.

Det er satt opp følgende datoer for kurs høsten 2017:

 • 27. september – Bodø
 • 29. september – Trondheim
 • 2. oktober – Bergen
 • 10. oktober – Kristiansand
 • 17. oktober – Gardermoen

 

Informasjon

Dato: 
Tirsdag, 10 oktober, 2017 - 10:00 til 17:00
Sted: 
Scandic Kristiansand Bystranda, Norge
Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontaktpersoner

Partner
Mobil: 
+47 99 11 99 36
E-post: