Hjem Aktiviteter Eiendomsskatt – spesialkurs i nye takseringsregler - 24. april

Eiendomsskatt – spesialkurs i nye takseringsregler - 24. april

LVK arrangerer spesialkurs i taksering i lys av endringene i eiendomsskatteloven. Målgruppen for kurset er kommunenes eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene og klagenemndene. Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva kommunene må gjøre for å forberede ikrafttredelse av de nye reglene i 2019.

Eiendomsskatteloven ble endret ved vedtakelsen av statsbudsjettet i 2018. Lovendringen får virkning fra 2019. Fra dette tidspunktet opphører verk og bruk som egen kategori, som for framtiden fremtiden skal anses som næringseiendom. Også verdsettelsesreglene endres, ved at produksjonsinstallasjoner og -utstyr ikke lenger skal inngå i taksten. Det er gitt overgangsregler som forutsetter at alle verk og bruk må verdsettes i forbindelse med utskrivningen i 2019.

På kurset vil du lære om:

 • Hva er eiendomsskattekontoret og takstnemndas oppgaver i forbindelse med lovendringen?
 • Hvordan bør takseringen forberedes? Engasjement av taksator
 • Hvilke anlegg omfattes av de nye reglene?
 • Hva skal inngå i takstgrunnlaget etter de nye reglene?
 • Hvilket verdsettelsesprinsipp skal benyttes?
 • Saksbehandlingskrav og krav til begrunnelse
 • Praktiske eksempler på hvordan takster kan være bygget opp
 • Taksering av nettanlegg og oppdrettsanlegg

På kurset vil du motta:

 • Materialsamling med oversikt over relevante rettskilder
 • Huskelister og veiledere 
 • Forslag til Skattetaktsvedtekter og retningslinjer for takseringen

Det er takstnemndene som har det endelige ansvaret for takseringen. Det er derfor viktig at nemndene og eiendomsskattekontoret setter seg grundig inn i de nye reglene.

Påmeldingsfrist for kurset er 13. april 2018. Påmeldingen skjer elektronisk på www.lvk.no, under «aktiviteter». Deltageravgift er kr 3 100 + mva som inkluderer kaffepauser og lunsj. Det tas forbehold om nok påmeldte. Ved avbestilling mindre enn 7 virkedager før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravgift. NB! Takseringskursene har et annet innhold enn LVKs eiendomsskatteseminar 23. mai 2018.

Det vil bli satt opp flere takseringskurs også i andre byer. Tidspunktene for disse kursene annonseres etter påske. Det vil også være anledning å bestille tilrettelagte kurs ute i kommunene.

Kursholderne er LVKs sekretariat. Advokatene har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag om eiendomsskatt, og er mye brukt som foredragsholdere.

 

Informasjon

Dato: 
Tirsdag, 24 april, 2018 - 10:00 til 16:00
Sted: 
Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen
Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.