Hjem Aktiviteter Eiendomsskattekurs: Takseringskurs 4. september 2018 - Gardermoen

Eiendomsskattekurs: Takseringskurs 4. september 2018 - Gardermoen

På grunn av stor etterspørsel, arrangerer LVK nye kurs om eiendomsskatt i høst:
- Grunnkurs 3. september på Gardermoen 
- Takseringskurs 4. september på Gardermoen.
- Eiendomsskatt og kommunesammenslåing - dybdekurs 12. september i Bergen.

Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene (se nedenfor).

Takseringskurs i nye takseringsregler - 4. september på Gardermoen

Målgruppen for kurset er kommunenes eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene og klagenemndene.

Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva kommunene må gjøre for å forberede ikrafttredelse av de nye reglene i 2019. Kurset kan kombineres med grunnkurs i eiendomsskatt, som arrangeres på Gardermoen 3. september 2018.

Eiendomsskatteloven ble endret ved vedtakelsen av statsbudsjettet i 2018. Lovendringen får virkning fra 2019. Fra dette tidspunktet opphører verk og bruk som egen kategori, og skal for framtiden fremtiden skal anses som næringseiendom. Også verdsettelsesreglene endres, ved at produksjonsinstallasjoner og -utstyr ikke lenger skal inngå i taksten. Det er gitt overgangsregler som forutsetter at alle verk og bruk må verdsettes i forbindelse med utskrivningen i 2019.

På kurset vil du lære om:

 • Hva er eiendomsskattekontoret og takstnemndas oppgaver i forbindelse med lovendringen?
 • Hvordan bør takseringen forberedes?
 • Engasjement av taksator
 • Hvilke anlegg omfattes av de nye reglene?
 • Hva skal inngå i takstgrunnlaget etter de nye reglene?
 • Hvilket verdsettelsesprinsipp skal benyttes?
 • Saksbehandlingskrav og krav til begrunnelse
 • Praktiske eksempler på hvordan takster kan være bygget opp
 • Særlig om taksering av nettanlegg og oppdrettsanlegg
 • Særlige problemstillinger ved kommunesammenslåing

På kurset vil du motta:

 • Materialsamling med oversikt over relevante rettskilder
 • Huskelister og veiledere, oppdaterte retningslinjer og takstvedtekter

Det er takstnemndene som har det endelige ansvaret for takseringen. Det er derfor viktig at nemndene og eiendomsskattekontoret setter seg grundig inn i de nye reglene.

Påmeldingsfrist for kurset er 15. august 2018. Påmeldingen skjer aktiviteter (til høyre på siden). 

Deltakeravgift per kurs er kr. 2 800 eks mva (som inkluderer dagpakke, kaffepauser og lunsj). Deltakeravgiften ved deltakelse på både grunnkurs og takseringskurs er kr. 4 300 eks mva for begge kurs (som inkluderer to dagpakker, kaffepauser og lunsj). 

Det tas forbehold om nok påmeldte. Ved avbestilling mindre enn 7 virkedager før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravgift. 

Kursholderne er advokat (H) Caroline Lund og advokat Norunn Løkken Sundet i LVKs sekretariat. Advokatene har sittet tett på prosessen rundt lovendringen og har lang erfaring i rådgivning både for enkeltkommuner og for organisasjonene. Advokatene har også erfaring fra en rekke prosessoppdrag om eiendomsskatt, herunder for Høyesterett og er mye brukt som foredragsholdere. De får begge svært gode tilbakemeldinger både på det pedagogiske opplegg og sine formidlingsevner. 

Informasjon

Dato: 
Tirsdag, 4 september, 2018 - 09:00 til 16:00
Sted: 
Radisson Park Inn Gardermoen
Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.