Hjem Aktiviteter Eiendomsskatteseminar 23. mai 2018

Eiendomsskatteseminar 23. mai 2018

LVK inviterer medlemskommunene til det årlige eiendomskatteseminaret, som finner sted 23. mai 2018 i Oslo.

Målgruppe: kommunepolitikere, rådmann, økonomisjef, eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene i LVKs medlemskommuner.

Seminaret starter med lunsj og slutter kl. 17.00. Seminaret holdes i sammenheng med Kommunenkraft AS' seminar om konsesjonskraft 24. mai 2018 fra kl. 08.30 til kl. 14.00 (se egen invitasjon). Deltakerne kan delta på ett eller begge seminarene.

Årsmøte i LVKs eiendomsskatteutvalg (LVK-ESU) avholdes 23. mai 2018 kl 17.00

Medlemmene fra følgende regioner er på valg:

  • Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland
  • Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Finnmark, Troms og Nordland

Etter årsmøtet er det felles middag kl. 19.00 på Tjuvholmen Sjømagasin, hvor også deltakerne på Kommunekraft AS' konsesjonskraftseminar er invitert. (Se egen invitasjon)

Seminaret avholdes hvert år etter fremleggelsen av revidert nasjonal budsjett (RNB) og kommuneøkonomiproposisjonen. LVKs medlemskommuner vil på seminaret bli oppdatert om siste nytt om kraftverkbeskatningen og endringene i eiendomsskatt på verker og bruk .

Det er forventet stor oppslutning om seminaret, og påmeldingen kan gjøres på LVKs hjemmeside.

Vel møtt!

Torfinn Opheim      Gry Åsne Aksvik
Leder i LVK             Leder i LVK-ESU

Informasjon

Dato: 
onsdag, 23 mai, 2018 - 11:00 til 17:00
Sted: 
KS-Agenda, Oslo

Last ned programmet

Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.