Hjem Aktiviteter Konsesjonskraftseminar 24. mai 2018

Konsesjonskraftseminar 24. mai 2018

Vinterens regionmøter i LVK med 422 deltakere fra 129 medlemskommuner har vist en økende interesse for å ta vare på «en andel i de værdier som skapes indenfor deres grænser», som stortingsrepresentant Johan Castberg uttrykte det da konsesjonskraftordningen ble lovfestet for mer enn hundre år siden. På årets konsesjonskraftseminar vil kommunene få:

  • praktiske råd om kommunenes eget arbeid med konsesjonskraften
  • dele erfaringer med andre kommuners håndtering av konsesjonskraftrettigheten, overfor konsesjonær og markedet
  • fersk oppdatering om status i LVKs og Olje- og energidepartementets arbeid med modernisering og forenklinger av konsesjonskraftordningen
  • informasjon om virkningene av Stortingets vedtak om EUs tredje energimarkedspakke, herunder ACERs rolle og forholdet mellom NVE og den nasjonale reguleringsmyndigheten RME
  • Siste nytt om energimarkedets forventninger til prisutviklingen i kraftmarkedet

Få om noen kostnader til seminardeltakelse fortjener i større grad enn kostnadene til konsesjonskraftseminaret betegnelsen «utgifter til inntekts ervervelse». Ditt fremmøte er viktig, ikke bare for kommuneøkonomien i egen kommune, men også for arbeidet med å vedlikeholde og  forbedre konsesjonskraftordningen på veien mot et europeisk energimarked.

Energirådet, LVKs forum for rådmenn, vil avholde sitt årsmøte i tilknytning til seminaret.

Det avholdes generalforsamling i Kommunekraft AS i etterkant av seminaret på KS Agenda kl. 14.00 -15.00. Det vil bli sendt ut egen innkalling til generalforsamlingen.

Program og praktiske opplysninger finnes i programmet.

Informasjon

Dato: 
Torsdag, 24 mai, 2018 - 09:00 til 14:00
Sted: 
KS - Agenda, Haakon VIIs gt., Oslo

Last ned programmet

Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.