Hjem Aktiviteter Kurs om eiendomsskatt og kommunesammenslåing, Bergen 12. september 2018

Kurs om eiendomsskatt og kommunesammenslåing, Bergen 12. september 2018

Det er begrenset med plasser. Ved påmelding og spørsmål om ledige plasser ta kontakt med Trude M. Ødeby: tmo@lundogco.no

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes fremover. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk foreta en retaksering av verk og bruk. 

LVK har fulgt lovgivningsprosessen svært tett, og har inngående kunnskap om de nye reglene. På grunn av stor etterspørsel etter kursene våren 2018, arrangerer LVK nye kurs i høst –grunnkurs (3. september på Gardermoen) og takseringskurs (4. september på Gardermoen). På takseringskurset vil også kommunesammenslåinger være tema. Det arrangerer et særlig dybdekurs for kommuner som står overfor kommunesammenslåinger 12. september i Bergen, hvor kommunene i forkant oppfordres til å sende inn temaer de ønsker belyst. Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene (se nedenfor).

Målgruppen for kurset er kommunenes eiendomsskattekontor, administrasjon og fellesnemnd. Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva kommunene må gjøre for å forberede kommunesammenslåingen og overgangsperioden etter kommunesammenslåing. Kurset kan kombineres med grunnkurs i eiendomsskatt, som arrangeres på Gardermoen 3. september 2018

En kommunesammenslåing har virkning på en rekke områder, også for eiendomsskatt. For å forberede og gjennomføre en kommunesammenslåing må det opprinnelige og den nye kommunen gjennomføre en rekke tiltak og treffe en rekke vedtak. Kurset har en praktisk tilnærming, med fokus på hvilke problemstillinger som oppstår. Det oppfordres til at kommunene sender inn konkrete spørsmål i forkant av kurset.

På kurset vil du lære om:

 • Hvordan bør kommunesammenslåing forberedes?
 • Oppgaver for fellesnemndene
 • Hvilke vedtak bør fattes før kommunesammenslåing?
 • Hvilke regler gjelder i overgangsperioden
 • Må det foretas ny allmenn taksering?
 • Hvordan bør taksering forberedes?
 • Kort om forskjellige utskrivings alternativer
 • Kort om endringene i eiendomsskatteloven
 • Rettslige konsekvenser av grensejusteringer

På kurset vil du motta:

 • Materialsamling med oversikt over relevante rettskilder
 • Huskelister og veiledere, oppdaterte retningslinjer og takstvedtekter

Deltakeravgift for kurset er kr. 2 800 eks mva (som inkluderer dagpakke, kaffepauser og lunsj). 

Det tas forbehold om nok påmeldte. Ved avbestilling mindre enn 7 virkedager før seminarstart gis ingen refusjon av deltakeravgift. 

Kursholderne er advokat (H) Caroline Lund og advokat Norunn Løkken Sundet i LVKs sekretariat. Advokatene har sittet tett på prosessen rundt lovendringen og har lang erfaring i rådgivning både for enkeltkommuner og for organisasjonene. Advokatene har også erfaring fra en rekke prosessoppdrag om eiendomsskatt, herunder for Høyesterett og er mye brukt som foredragsholdere. De får begge svært gode tilbakemeldinger både på det pedagogiske opplegg og sine formidlingsevner. 

Informasjon

Dato: 
onsdag, 12 september, 2018 - 10:00
Sted: 
Thon Hotel Rosekrantz Bergen
Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.