Home Aktiviteter Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018
Munafossen, Gjesdal Kommune. Foto: Geir Einarsen

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - 19. oktober 2018

LVK arrangerer seminar 19. oktober 2018 om miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Myndighetene skal prioritere saker om miljøforbedringer - revisjon. Hva er status i din kommune? Hva er miljødesign og hvordan kan det brukes i revisjonssaker? Hvordan kan kommunene involvere frivillig nivå i revisjonssaker, og hvilke konkrete erfaringer har LVKs medlemmer? Alt dette og mer er tema på seminaret, utfyllende program ligger til høyre på siden sammen med påmeldingsskjema til seminaret. Frist for påmelding er 17. september 2018.

Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt erfaringsutveksling mellom berørte kommuner. Seminaret er innrettet mot kommuner på alle stadier i en revisjonssak; også de ennå ikke påbegynte. Foredragsholdere vil være LVKs sekretariat, myndighetene, forskere og andre aktører innenfor feltet.  Pris for seminaret er kr 2000.

 
1 Start 2 Deltagere 3 Complete
Grunnopplysninger
Fyll ut evt. fakturaadresse
Kontaktopplysninger
Vennligst angi antall deltakere. Du kan maksimalt angi 10 deltakere. Du må fylle inn minst en deltager.

Informasjon

Dato: 
fredag, 19 oktober, 2018 - 10:00 til 15:00
Sted: 
Radisson Blu Gardermoen

Last ned programmet

Registreringsfristen er utløpt. Ta kontakt for mer informasjon.