Events

Eiendomsskatteseminar 23. mai 2018

LVK inviterer medlemskommunene til det årlige eiendomskatteseminaret, som finner sted 23. mai 2018 i Oslo.

Konsesjonskraftseminar 24. mai 2018

Vinterens regionmøter i LVK med 422 deltakere fra 129 medlemskommuner har vist en økende interesse for å ta vare på «en andel...

Årsmøte i Energirådet

Årsmøtet i Energirådet holdes på KS-Agenda i forbindelse med Konsesjonskraftseminaret.

Eiendomsskatt - spesialkurs i nye takseringsregler i Bergen - 5. juni

LVK arrangerer spesialkurs i taksering i lys av endringene i eiendomsskatteloven. Målgruppen for kurset er kommunenes...

Medieklipp