Events

Seminar 3. oktober 2019 - Ekspertutvalgets innstilling om skatt på vannkraft og vinnkraft

Ekspertutvalget ledet av tidligere leder Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), vil avlevere sin...

Energirådsmøte 23. oktober 2019

Møtet holdes fra 0930 - 1400

Medieklipp