Hjem Node
LVK-nytt

Flere kommuner har mottatt henvendelser fra NRK hvor NRK ber om innsyn i eiendomsskattetakster og dokumenter knyttet til bruk av eksterne takseringstjenester.

Kommuner som ønsker bistand...

Energiskolen
LVK-nytt

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Det er stor oppslutning og kurset er nær fulltegnet. Vil du være med haster det med påmelding! 

LVK-nytt

Konsesjonslovene fyller 100 år, LVK fyller 40 år! Jubileumslandsmøtet finner sted 23.-25. august i Tromsø, med mer enn 350 deltakere og gjester fra inn- og utland. Har du husket å melde deg på?...

Produksjonslinjer

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet mellom kraftlinjer og...Read more

Finansdepartementet sendte på høring 25. april 2017 forslag om endringer i reglene om eiendomsskatt. Forslaget om fattet eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og hvilke fradrag kraftverkseiern kan gjøre ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg. Høringsfristen er 25. juli...Read more

LVK-nytt

Thorstein Vale Opdal og Lasse Gommerud Våg i Lov og Rett

Produksjonslinjer
LVK-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 ut forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist er 25. juli 2017.

Departementet fremmer i...

LVK-nytt

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms. Høringsfristen...

Klima- og miljødepartementet foreslår endringer i bestemmelsen om skadefelling av kongeørn. Forslaget gjelder en midlertidig forsøksordning i to prosjektområder på Fosen og i Troms. Høringsfristen er 4. september 2017, og USS vil inngi høringsuttalelse innen fristen. Dersom kommunene har...Read more

LVK-nytt

Høyesterett forkastet kommunenes anke i Statnett II saken i dom 26. juni 2017. Høyesteretts dom etterlater mange uavklarte spørsmål om takseringsprinsippene for eiendomsskatt på verk og bruk. LVK...

Sider