Home Node
Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
LVK-nytt

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Jølstra kraftverk
LVK-nytt

Høyesterett avslo 7. november 2019 anken fra Sunnfjord Energi i Jølstra Kraft-saken. Saken om fallerstatning langs Jølstra er dermed endelig avgjort i favør av grunneierne.

LVK-nytt

Maria Bakke kommer fra stilling som utreder i Høyesterett, og tiltrer som advokat i Lund & co fra 1. februar 2020.

LVK-nytt

Høringsmøtet med presentasjon av LVKs hørikl. 1200 – 1500 på følgende link:
http://...

LVK inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16 13. november kl. 12.00 - 15.00 i Oslo Kongressenter Folkets Hus.

Vi ber om en snarlig påmelding påmelding om hvem som vil delta. 

Sted: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate 21, Oslo, Norway
LVK-nytt

Caroline Lund representerte USS som partshjelper til Sel kommune i sak om reguleringsplaners virkning for rettigheter som har oppstått før reguleringsplan ble vedtatt. Sel kommune var representert...

LVK-nytt

LVK har Inviterer til møte for presentasjon av LVKs høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets innstilling NOU 2019:16
13. november kl 12.00-15.00
i Oslo Kongressenter Folkets hus....

LVK-nytt

Siv Myrvold-Torsnes kommer fra stilling som utreder i Høyesterett og starter i Lund & Co i januar 2020. 

LVK-nytt

I et debattinnlegg tar  følgende åtte stortingsrepresentanter fra Høyre til orde for at kraftskattesaken må komme på rett spor. 

Elin Agdestein, stortingsrepresentant Nord-Trøndelag (H)...

LVK-nytt

I E24 heter det at partiene på Stortinget fikk overlevert oppropet torsdag. 

- Dettte må kunne kalles et massivt ordførerkrav, mener Torfinn Opheim, leder av Landssammenslutningen av...

Sider