Hjem Node
Silje Aga Rogan
LVK-nytt

Høyesteretts dom i gruppesøksmålet boligeiere i Oslo kommune har anlagt mot kommunen falt 25. juni 2019. Boligeierne i Oslo tapte hovedspørsmålet om bunnfradrag, og dommen gir ingen endring av...

Jarl Borgvin Dørre
LVK-nytt

1. juli tiltrer advokat Jarl Borgvin Dørre som ny partner i advokatfirmaet Lund & Co. Dørre fra stiling som partner i advokatfirmaet Hjort, der han har vært partner siden 2007. Før det var han...

Chirsti Erichsen Hurlen
LVK-nytt

1. juli tiltrer advokat Chirsti Erichsen Hurlen som ny partner i Lund & Co. Hurlen har vært senioradvokat i Lund & Co siden 2017, og har tidligere blant annet arbeidet i Høyesterett som...

LVK-nytt

En viktig del av rovviltforvaltningen er effektiv gjennomføring av lovlig felling av rovvilt. Rask og effektiv felling styrker tilliten til rovviltforvaltningen og dyrevelferden, reduserer...

LVK-nytt

I revidert statsbudsjett har Stortinget satt av 71 millioner kroner i 2019 som kompensasjon for redusert eiendomsskatt fra verk og bruk som følge av lovendringene. Den kommunevise fordelingen av...

Høyesterett
LVK-nytt

Høyesterett kom til at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016, var ugyldige, fordi kommunen hadde oversittet utskrivingsfristen. Derimot lå det innenfor kommunens skjønnsfrihet...

Ekspertutvalget vil 1. oktober avgi innstilling til nye regler om beskatning av vann- og vindkraft. Medlemskommunene i LVK, og medlemskommuner i USS, Industrikommunene og NPK med kraftanlegg eller planer om slike inviteres til felles seminar for en gjennomgang av utvalgets forslag. Vi ber om at medlemskommunene prioriterer samlingen.

Sted: 
Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, 0181 Oslo
LVK-nytt

I anmodningsvedtak har Stortinget bedt regjeringen "utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering...

LVK-nytt

Norunn Løkken Sundet og Lasse Gommerud Våg har skrevet artikkel i tidsskriftet Arbeidsrett om "Nyere rettspraksis om prosessuelle spørsmål på arbeidsrettens område". Artikkelen finnes også på...

LVK-nytt

Klima- og miljødepartementet har i dag sendt på høring forslag til endring i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Sider