Hjem Node Høringsuttalelse: Tvisteløsning mellom stat og kommune

Høringsuttalelse: Tvisteløsning mellom stat og kommune

Fronten på Oslo tingrett

LVK har sendt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag om en tvisteløsningsmekanisme mellom kommune og stat i rettslige tvister og begrensning og statlig klageinstans' adgang til å overprøve kommunens utøvelse av det frie skjønn. Høringsfristen er 27. april 2016.
Høringsdokumentene finner du her: LVK høringer