Hjem Node Høringsuttalelse: Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven

LVK har avgitt høringsuttalelse til Olje- og energiderpartementes høringsbrev 9. november om forslag til endringer av lov 14. desember 1917 om erverv av vannfall mv.  med frist 9. februar 2016. Her er høringsuttalelsen