Hjem Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

LVK har mottatt invitasjon til møte med Kraftskatteutvalget. Møte vil bli avholdt 26. november.

LVK setter pris på at organisasjonens anmodning om møte er blitt etterkommet. LVK vil forut...

LVK-nytt

Bladet Energi melder om resultatforbedring for kraftprodusentene, som bidrar til vekst i kraftverksbeskatningen. Det er imidlertid staten som stikker av med hele økningen, mens vertskommunene på...

LVK-nytt

Europower og Kommunal Rapport skriver at det kan bli konsekvenser for flere kommuner når et ekspertutvalg skal vurdere norsk kraftverksbeskatning. Leder av ekspertutvalget, Per Sanderud, vil ikke...

LVK-nytt

LVK har i dag 27. august 2018 sammen med Industrikommunene og Petroleumskommunene (NPK) avgitt felles høringsuttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om NOU 2018:5 Kapitaltilgangsutvalget....

Magasin, Røyrvik kommune
LVK-nytt

Høstens seminar om miljøforbedringer tar tempen på revisjonssaker og vannforvaltningsplaner. Hvordan er miljøtilstanden i din kommunes vassdrag? Er det konsesjoner til kraftproduksjon der som...

Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard
LVK-nytt

Den 19. oktober arrangerer LVK seminar om revisjoner og miljøforbedringer i regulerte vassdrag. Seminaret omhandler revisjoner av eldre konsesjoner, vannforvaltningsplaner og miljømål, samt...

LVK-nytt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene forlenget frist til 1. november 2018 om å melde tilbake til departementet om hvordan skjønnsmidlene til retaksering av verk og bruk...

verk og bruk
LVK-nytt

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som...

LVK-nytt

Oslo tingrett har i dom 13. juni 2018 gitt staten medhold i at kraftselskapene ikke kan utgiftsføre damrehabiliteringer som følger av offentlige pålegg ved fastsetting av alminnelig inntekt og...

LVK-nytt

I statsråd 22. juni oppnevnte Regjeringen ekspertutvalget som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

I tråd med LVKs...

Sider