Hjem Nyheter Dagsseminar 12. desember - Endringene i eiendomsskatteloven – konsekvensene for kommunene.
Sunndal

Dagsseminar 12. desember - Endringene i eiendomsskatteloven – konsekvensene for kommunene.

LVK inviterer til dagsseminar om eiendomsskatt på Park Inn by Radisson Oslo Airport Gardermoen, tirsdag 12. desember kl 1015-1500. Disse temaer vil bli behandlet:

  • Hva ligger i budsjettforliket?
  • Hvilke anlegg omfattes av endringene?
  • Gjennomgang av de nye reglene (Prop L1 (2017-2018)
  • Særlig om de nye verdsettelsesbestemmelsene
  • Overgangsreglene, hvordan skal disse forstås?
  • Hvordan skal differansen "forårsaket av produksjonsinstallasjoner og -utstyr" beregnes?
  • Hvilke utskrivningsalternativ bør kommunen velge?
  • Må eller bør kommunene foreta tilpasninger i sine budsjettvedtak allerede i inneværende år?
  • Retaksering og kontorjustering
  • Når må retaksering være gjennomført?

Seminaret arrangeres på kort varsel etter oppfordring fra flere kommuner. Det har vært ønskelig med et seminar før nyttår, for det tilfelle det er behov for å gjøre tilpasninger i kommunenes budsjetter før nyttår. Det har vært stor pågang og kommuner som enda ikke har medt seg på, bør melde seg på så snart som mulig

Eiendomsskatt vil også være et av hovedtemaene på LVKs regionmøter som starter opp i januar. På regiomøtene vil vi også ta opp strategiske spørsmål: Hvordan sikre den lokale beskatningsretten på vannkraftproduksjonsanlegg og nettanlegg?hvilken betyning har det at verk og bruk-begrepet er fjernet. Vi oppforderer kommunene til å stille med personer både for politisk nivå og fra administrasjonen! Påmelding elektronisk under akitviteter.