Hjem Nyheter Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg 2019 - listene vil foreligge første halvdel av november

Eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg 2019 - listene vil foreligge første halvdel av november

SFS har opplyst at kommunene først vil motta lister elektronisk første halvdel av november. 

Flere av LVKs medlemskommuner har spurt om når eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg for 2019 vil foreligge, slik at forventet inntekt kan hensyntas i budsjettarbeidet. Sekretariatet har vært i kontakt med Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) som har opplyst at en ny løsning for formidling av eiendomsskattegrunnlagene vil bli lansert elektronisk. Kommunene vil derfor ikke lenger motta listene på papir per post. I følge SFS har Skattedirektoratet, som er ansvarlig for prosjektet med elektroniske lister, opplyst at eiendomsskattelistene først vil bli gjort tilgjengelig elektronisk for kommunene i første halvdel av november.

Forsinkelsen er uheldig for kommunenes arbeid med budsjettet for 2019.