Hjem Nyheter Ekspertutvalg for kraftskatter oppnevnt
Per Sanderud

Ekspertutvalg for kraftskatter oppnevnt

Finansdepartementet har oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk. Utvalget skal ledes av Per Sanderud, avtroppende vassdrags- og energidirektør. Hovedoppgaven til utvalget er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren. Av mandatet fremgår det at utvalget også vurdere eiendomsskatten på vannkraftanlegg, herunder fastsettelse av kapitaliseringsrenten, samt om naturressursskatten, konsesjonskraft- og konsesjonsavgiftsordningene kan forbedres.

I tillegg til Per Sanderud, som skal lede utvalget, består ekspertutvalget av følgende medlemmer:

  • Professor Benn Folkvord, Bryne
  • Førsteamanuensis Tarjei Havnes, Oslo
  • Advokat Tone Kaarbø, Oslo
  • Førsteamanuensis og instituttleder Jøril Mæland, Bergen
  • Professor Jørn Rattsø, Trondheim
  • Postdoktor Ragnhild Camilla Schreiner, London

Utvalgets forslag til endringer skal samlet sett være om lag provenynøytrale sett over en lengre periode. Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.

LVK vil om kort tid orientere kommunene om utvalget og den videre oppfølging for hvordan kommunenes interesser kan bli ivaretatt.