Hjem Nyheter Ekstraordinært landsmøte 22. og 23. mai 2019 - hold av dagene
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard

Ekstraordinært landsmøte 22. og 23. mai 2019 - hold av dagene

I Tromsø i 2017 vedtok LVKs landsmøte at neste ordinære landsmøte skal finne sted i august 2020. LVK har imidlertid fått flere henvendelser fra medlemskommuner og landsstyremedlemmer om at det er behov for å gjøre vedtektsendringer, for å være i forkant av regionreform og ny fylkesinndeling. Som følge av kommunereformen vil det også være behov for å se nærmere på kontingentgrunnlaget.

Landsstyret har derfor vedtatt å avholde ekstraordinært landsmøte 22. og 23. mai 2019. Det ekstraordinære landsmøtet avholdes i forbindelse med de årlige eiendomsskatte- og konsesjonskraftseminarene, og vil finne sted på Gardermoen Radisson Blu.

Vi ber alle våre medlemskommuner om å holde av datoene allerede nå!

Mer informasjon følger senere.