Home Nyheter Ekstraordinært landsmøte vedtok landsstyrets forslag til vedtektsendringer og kontingentøkning
Torfinn Opheim

Ekstraordinært landsmøte vedtok landsstyrets forslag til vedtektsendringer og kontingentøkning

Det ekstraordinære landsmøtet 23. mai 2019 var kalt sammen for å ta stilling til landsstyrets forslag til vedtektsendringer. Vedtektsendringene er i hovedsak foranlediget av region- og kommunereformen samt de utfordringer medlemskommunene står overfor når det gjelder de stadige angrepene på kommunenes rettigheter.  

Landsstyrets forslag til regioninndeling og utvidelse av landsstyret med to representanter (en av hvert kjønn) fra de ulike regionene ble enstemmig vedtatt. De øvrige forslagene til vedtektsendringer, herunder forslag til kontingentøkning ble vedtatt med over 90% tilslutning. Samtlige av landsstyrets forslag har vært underlagt en grundig utredning, de har vært diskutert på alle regionmøter og vært på høring hos medlemskommunene. Landsmøtet understreket behovet for å ruste organisasjonen for de utfordringer som medlemskommunene står overfor når det gjelder den varslede gjennomgangen av kraftverkbeskatningen, samt konsesjonsordningene - konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. 

Landsstyremedlem Fellands forslag om at nestleder skal velges av landsmøte og ikke av landsstyret, ble vedtatt sendt landsstyre for behandling.