Hjem Nyheter Finanskomiteen går imot utsatt ikrafttredelse av verk og bruk-skatten

Finanskomiteen går imot utsatt ikrafttredelse av verk og bruk-skatten

I finanskomiteens innstilling 8. juni går flertallet imot å utsette ikrafttredelse av eiendomsskatteendringene fra 2019 til 2020. Det betyr at kommunene har frist innen 1. mars 2019 til å tilpasse seg de nye eiendomsskattereglene for verk og bruk. Videre slutter komiteen seg til lovpresiseringene av overgangsreglene for verk og bruk i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

I finanskomiteens behandling av representantforslaget om utsatt ikrafttredelse, skriver flertallet følgende:

"Flertallet viser til at endringene trer i kraft fra 1. januar 2019 og at jobben med å retaksere for å få finne grunnlaget for kompensasjon har frist innen 1. mars 2019.

Flertallet støtter opp om det tidligere inngåtte budsjettforliket og mener derfor at representantforslaget ikke skal vedtas."