Hjem Nyheter Finanskomiteens merknader til statsbudsjettet

Finanskomiteens merknader til statsbudsjettet

Finanskomiteens merknader til Statsbudsjettet er nå publisert i "foreløpig versjon".

Ingen avklaringer av uklarhetene om endringene i eiendomsskatt på verk og bruk

Merknadene fra de ulike partene gir dessverre ingen avklaring på de mange spørsmål som er reist om hvordan budsjettavtalen er å forstå. Det er dermed også uvisst hvordan - og i hvilket omfangt kommunene vil få sine tap kompensert. 

Merknadene kan dere lese her

LVK mener avtalen må forstås som at alle nettanlegg, herunder også regional- og distribusjonsnett, trafoer mv fortsatt skal beskattes.

Seminar på Gardermoen 12. desember

LVK vil orientere kommunene om de nye reglene og konsekensene av disse 12. desember 2017. Påmelding elektronisk, under "Aktiviteter", Dagsseminar om endringene i eiendomsskatten.

KS ber om at endringene for verk og bruk utsettes

LVK og de øvrige kommunenettverkene påpekte under høringen i finanskomiteen 24. oktober 2017 at det ikke ville være gjennomførbart at alle verk og bruk skal retakseres innen 1. mars 2019. KS har i brev til Finanskomiteen 30. november 2017 med samme begrunnelse anmodet om at ikrafttedelsen av de nye reglene utsettes fra 2019 til 2020. KS ber også om at overgangsreglene endres, slik at kommunene ikke trenger å skrive ut eiendomsskatt på næring for å nyte godt av nedtrappingen. Slik LVK ser det er forslaget et ytterligere argument for at en iverksettelse bør utsettes inntil man har fått kartlagt hvordan overgangsreglene og kompensasjonsreglene skal forstås.  

Uttalelser om kapitaliseringsrenten, mv

En foreløpig gjennomgang viser at komiteens medlemmer fra Ap og Sp foreslår å endre kapiltaliseringsrenten, i kommunenes favør. De mener også at reglene for produksjonsrelaterte nett ikke bør vedtas men utredes i et utvalg. Sp foreslår også at naturressursskatten økes og at maksimumsverdien på vannkraftverk fjernes.