Hjem Nyheter Innsynsbegjæring fra NRK

Innsynsbegjæring fra NRK

Flere kommuner har mottatt henvendelser fra NRK hvor NRK ber om innsyn i eiendomsskattetakster og dokumenter knyttet til bruk av eksterne takseringstjenester.

Kommuner som ønsker bistand med å besvare henvendelsen fra NRK, eller som har spørsmål om hvilke dokumenter som skal utleveres, kan ta kontakt med LVKs sekretariat ved advokatene Ina Strorstrøm og Norunn Løkken Sundet.