Hjem Nyheter Invitasjon til LVKs regionmøter i 2018
Vinterstemning i Åseral

Invitasjon til LVKs regionmøter i 2018

Buskerud og Telemark 11. – 12. januar på Kongsberg
Rogaland, Aust- og Vest-Agder 18. – 19. januar i Kristiansand  
Hordaland og Sogn og Fjordane 1. – 2. februar i Bergen
Møre og Romsdal og Trøndelag 8. – 9. februar i Trondheim 
Nordland 13. – 14. februar i Bodø
Troms og Finnmark 15. - 16. februar i Tromsø
Østfold, Hedmark og Oppland 6. - 7. mars på Hamar

LVKs regionmøter avholdes annethvert år, og fra januar til mars 2018 avholder LVK i alt syv regionmøter fordelt over hele landet. Regionmøtene er den viktigste møteplassen mellom medlemskommunene og LVK, og fra lunsj til lunsj blir deltakerne informert om aktuelle saker som berører deres kommunes interesser. Informasjonen skjer dels ved foredrag, dels ved erfaringsutvekslinger, dels ved gruppeoppgaver, og det er god anledning for hver deltaker til å ta opp spørsmål som direkte angår egen kommune.

LVK arbeider kontinuerlig med de fundamentale ordninger som gjelder kraftkommunene. Arbeidet består i å forbedre ordningene og tilpasse disse en ny tid. Arbeidet består også i å vise til at foreslåtte endringer fra regjering og storting kan få dramatiske konsekvenser for kommunene. I tillegg ønsker LVK å være med å utforme ny politikk som kan legge forholdene bedre til rette for kraftkommunene i en ny tid.

De senere år har de aller fleste ordninger som kommer LVKs medlemskommuner til gode, blitt utfordret av myndighetene. Dette gjelder bla innføring av et maks-tak for eiendomsskatt, det gjelder at naturressursskatten har stått fullstendig i ro i 20 år, det gjelder fjerning av eiendomsskatt på «verk og bruk» og ikke for å glemme at det blir påstått at konsesjonsordningene er et dissinsentiv for bygging av ny kraft.  Dette er etter vår mening å snu alt fullstendig på hodet!

Regionmøtene er den beste arena LVK har for å sette søkelys på slike utfordringer. Det er også den beste arena for å bli bedre kjent med medlemskommunene og de problemstillinger du står overfor i spørsmål som LVK arbeider med.

LVK har 174 medlemskommuner. Samlet sett representerer dette også en kraftfull stemme i det politiske Norge. Erfaring har imidlertid vist at LVK alene ikke kan stå imot de krefter som ønsker en devaluering av vertskommunenes historiske og legitime rettigheter.

Jeg kan ikke alvorlig nok understreke at hver medlemskommune nå må kjenne sin besøkelsestid og møte med så mange politikere og fra administrasjonen som mulig på regionmøtene. Det er gjennom kunnskap og bevissthet vi fortsatt kan kreve at en rimelig andel av den formidable verdiskapingen som vannkraftsektoren står for, skal bli igjen i de distrikter som har avstått sine naturverdier til storsamfunnet.

Jeg oppfordrer med dette medlemskommunene til en historisk mobilisering til regionmøtene!


Torfinn Opheim
leder

Programmet vil bli lagt ut med det første. Praktiske opplysninger finnes på LVKs hjemmesider.
Meld deg på ved å klikke på det enkelte regionmøte.