Hjem Nyheter Jeløya-plattformens forslag til eiendomsskatteendring gjelder ikke vannkraft

Jeløya-plattformens forslag til eiendomsskatteendring gjelder ikke vannkraft

Ifølge Jeløya-plattformen vil den blågrønne regjeringen «[a]t kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger».

Det blir vist til at «[f]olks hjem og fritidsbolig skal ikke være skatteobjekter». Regjeringen foreslår også å «[i]nnføre en obligatorisk regel med tak på verdsettelsen i eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger». Forslaget krever endring i eiendomsskatteloven som må vedtas i Stortinget.

Forslag til endring av eiendomsskattereglene gjelder boliger og fritidsboliger. Det er ikke foreslått tilsvarende endring for vannkraftanlegg, nettanlegg eller øvrige eiendomskategorier.