Hjem Nyheter Kurs i eiendomsskatt 3. og 4. september i Oslo og 12. september i Bergen
verk og bruk

Kurs i eiendomsskatt 3. og 4. september i Oslo og 12. september i Bergen

Stortinget vedtok nye regler for eiendomsskatt med virkning fra 1. januar 2019. Alle kommuner som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk må ta stilling til hvilket utskrivningsalternativ som skal benyttes. Videre må samtlige kommuner som skriver ut eiendomsskatt på verk og foreta en retaksering av verk og bruk. Etter oppfordring fra kommunene arrangerer LVK nye kurs til høsten 3. og 4. september i Oslo, og 12. september i Bergen

 

LVK har fulgt lovgivningsprosessen svært tett, og har inngående kunnskap om de nye reglene. På grunn av stor etterspørsel etter kursene våren 2018 arrangerer LVK ny kurs til høsten, fordelt på

  • Grunnkurs 3. september på Gardermoen,
  • Takseringskurs 4. september på Gardermoen. 
  • Dybdekurs  i eiendomsskatt og kommunesammenslåinger 12. september i Bergen

Grunnkurset 3. september på Gardermoen anbefales for kommuner med nyansatte på eiendomsskattekurset, og for takstnemnder som ikke tidligere har delta i takseringsarbeid.

takseringskurset 4. september på Gardermoen vil det bli gitt inngående opplæring i de nye takseringsreglene, samt hvilken betydning av endret verdsettelsesprisnipp vil bety for ulike eiendomsskattegorier. Kommunesammenslåinger vil være ett av temaene

Kurset Bergen 12. september vil gå i dybden på temaet eiendomsskatt og kommunesammenslåinger. Her oppfordres kommunene om å spille inn aktuelle spørsmål i forkant. 

Kommunene kan velge å delta på ett eller flere av kursene. Påmelding, priser og program fremgår under "Aktiviteter".