Hjem Nyheter Landsmøtet braker straks løs - Distrikts-Norge er samlet!
Yttersia

Landsmøtet braker straks løs - Distrikts-Norge er samlet!

Årets landsmøte feirer at LVK i 40 år har ivaretatt og bygget videre på den castbergske tradisjonen: Vannkraftinntektene skal komme hele landet til gode! Fordeling av arvesølvet til kommuner og folk over hele Norge har bidratt til spredt bosetting og viktige velferdstjenester i 100 år.

Samtidig som LVK fyller 40 år, jubilerer våre konsesjonslover med 100 år. Fra 1917 til 2017 har konsesjonslovene bidratt til å sikre spredt offentlig eierskap, fordeling av inntekter fra naturressurser og kompensasjon for og ivaretakelse av viktige miljøverdier.

Fremtiden byr på en bredere og dypere integrasjon av europeiske kraftmarkeder, der vannkraften får en viktig rolle. Hvordan skal Norge ivareta sine institusjonelle ordninger på vannkraftsektoren fremover? Kan vi bidra til eksport av våre ordninger - med lokalt eierskap og fordeling - og ikke bare eksport av vannkraft? Og hvordan vil krafteksport og effektkjøring påvirke våre verdifulle naturlandskap?  

Landsmøtet, foredragsholdere og politikere inviteres til å drøfte hvor veien - og kraften - går. Velkommen til landsmøtet!

Mingling og tapas onsdag fra kl. 20 på Clarion Hotel the Edge, Tromsø.