Home Nyheter LVK følger opp arbeidet for en bedre løsning for digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg
digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg

LVK følger opp arbeidet for en bedre løsning for digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg

LVK hadde i januar 2019 et møte med Skattedirektoratet om utfordringene medlemskommunene opplevde i forbindelsen med overgangen til digitale eiendomsskattelister for kraftanlegg i forbindelse med utskrivingen i 2019. LVK tok blant annet opp at listene ble gjort tilgjenglig for feil organ i kommunen, manglende varsling av endringer og at listene ikke var tilgjengelig i tide til kommunenes budsjettarbeid høsten 2018. Skattedirektoratet var i møte lyttende og uttrykte seg positivt til å forbedre løsningen. LVK har i dag fulgt opp arbeidet med et brev til Skattedirektoratet hvor vi spør om status. Link til brevet finner du nederst på siden.