Hjem Nyheter LVK minner om påmeldingsfrist for spesialkurs om taksering på Gardermoen

LVK minner om påmeldingsfrist for spesialkurs om taksering på Gardermoen

LVK arrangerer spesialkurs i taksering tirsdag 24. april på Gardermoen. Frist for påmelding er satt til fredag 13. april. Påmeldingen kan gjøres her.

På kurset vil det bli gitt en orientering om hvilke konsekvenser endringene i eiendomsskatteloven får for takseringen i 2018/2019.

På tidspunktet for takseringskurset har finanskomiteen behandlet representantforslaget om utsatt ikrafttredelse av vedtatte endringer i eiendomsskatteloven, og forslag til presisering av overgangsreglene. Kursdeltagerne vil også få oppdatert informasjon om representantforslaget.

Målgruppen er kommunenes eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene og klagenemndene. Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva eiendomsskattekontoret og nemndene må gjøre for å forberede ikrafttredelse av de nye reglene i 2019.

Eiendomsskatteloven ble endret ved vedtakelsen av statsbudsjettet i 2018. Lovendringen får virkning fra 2019. Fra dette tidspunktet opphører verk og bruk som egen kategori, som for framtiden fremtiden skal anses som næringseiendom. Også verdsettelsesreglene endres, ved at produksjonsinstallasjoner og -utstyr ikke lenger skal inngå i taksten. Det innebærer blant annet at takstnemndene må fastsette nye takster for alle verk og bruk innen 2019.