Hjem Nyheter Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - ledige plasser!

Miljøforbedringer i regulerte vassdrag - ledige plasser!

VIl du bidra til miljøforbedringer i ditt vassdrag?

Høstens seminar om miljøforbedringer tar tempen på revisjonssaker og vannforvaltningsplaner. Seminaret er fredag 19. oktober kl. 10 - 15, og det er fortsatt ledige plasser. Dersom du vil melde deg på, send navn, kommune, stilling og fakturaadresse til Vigids Ekeland, ve@lundogco.no. Hvordan er miljøtilstanden i din kommunes vassdrag? Er det konsesjoner til kraftproduksjon der som burde vært endret for å skape en bedre balanse mellom kraft og miljø? Er det andre hensyn som ikke ble tenkt på da konsesjonen i sin tid ble gitt? Programmet for LVKs revisjonsseminar er klart - det blir innlegg fra myndigheter, forskere, kommuner, og andre om aktuelle utfordringer i regulerte vassdrag. Parallelt med våre revisjonssaker skal vi oppfylle miljømål i EUs vanndirektiv - hvordan henger dette sammen? Og hva skjedde med regjeringens forsøk på å endre og statliggjøre vannforvaltningen, og skal vannforvaltning fortsatt ligge til regionene og de nye fylkene? Program finner du her: Seminar om miljøforbedringer