Hjem Nyheter Miljørevisjoner i norsk og svensk vannkraft

Miljørevisjoner i norsk og svensk vannkraft

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) reiser spørsmål ved hva som er formålet med Statkrafts restriktive holdning til revisjonssakene, slik de fremstilte det i et innlegg på energidagene

I en artikkel publisert i Europwer 19. oktober, ble det referert fra et innlegg fra Statkraft på Energidagene samme dag.  Leder Torfinn Opheim kommenterer artikkelen i en kronikk i Europower 31. oktober.

Kronikken kan leses her.