Hjem Nyheter Rapportering av kraftinntekter i KOSTRA

Rapportering av kraftinntekter i KOSTRA

LVKs sekretariat minner om at medlemskommunene er forpliktet til å innrapportere inntekter fra vannkraftanlegg (konsesjonskraft, konsesjonsavgift, naturressursskatt og eiendomsskatt) i KOSTRA. Sekretariatet har i samarbeid med LVKs Eiendomsskatteutvalg utarbeidet en veiledning til medlemskommunene som er ment å gi informasjon om hvordan de ulike kraftinntektene skal rapporteres, herunder hvilke arter og funksjoner som skal benyttes ved rapporteringen.

Veiledningen kan lastes ned som PDF her, og er også publisert under Høringer og Publikasjoner – LVK-info på LVKs hjemmesider.