Hjem Nyheter Regionreform og eierskap av de regionale kraftselskapene

Regionreform og eierskap av de regionale kraftselskapene

LVK har den siste tiden mottatt henvendelser om hvilke problemstillinger kommunene bør vurdere som ledd i den pågående regionreformprosessen. Særlig aktuelt i disse tider er problemstillinger knyttet til eierskap av de regionale kraftselskapene. I tillegg til de politiske problemstillingene, reiser problemstillingene også relativt kompliserte rettslige spørsmål. LVKs sekretariat har innsikt i så vel de faktiske som rettslige implikasjonene i de ulike regioner og kommuner som har spørsmål kan rette hevendelsen til sekretariatet.

LVK har tidligere utarbeidet delrapport II om Regionreform og kraftinntekter, som kan leses på medlemsområdet (krever pålogging med passord).

Delrapport II omhandler hvilke konsekvenser en regionreform vil kunne få ikke bare for fylkeskommunene, men også for primærkommunene.

Vi anbefaler alle våre medlemskommuner å sette seg inn i rapporten.