Hjem Nyheter Seier på Stortinget - ingen sentralisering av vannforvaltningen!
Svøufallet, Sunndal kommune. Foto: Karianne Lundgaard

Seier på Stortinget - ingen sentralisering av vannforvaltningen!

I forbindelse med debatten om Kommuneproposisjonen for 2019 vil Stortinget i dag treffe følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen om å stille sine planlagte endringer i vannforvaltningen/vannforskriften i bero slik at dette kan sees i sammenheng med samlet sak om oppgaver til de nye fylkeskommunene. 

Forslagstiller var Heidi Greni (Sp) på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. LVK jubler over at hele kommunesektoren, fylkeskommunene og miljøbevegelsen har fått gjennomslag i saken. Det innebærer at vannforvaltningen nå skal følge prosessene for regional plan i plan- og bygningsloven, med lokal medvirkning og demokratiske vedtak. LVK mener det er avgjørende for å beholde den gode kompetansen som er bygget opp lokalt og for å forvalte vannet der påvirkningene skjer.