Hjem Nyheter Spesialkurs om taksering etter de nye eiendomsskattereglene

Spesialkurs om taksering etter de nye eiendomsskattereglene

LVK arrangerer spesialkurs i taksering tirsdag 24. april på Gardermoen.  På kurset vil det bli gitt en orientering om hvilke konsekvenser endringene i eiendomsskatteloven får for takseringen i 2018/2019.

Målgruppen er kommunenes eiendomsskattekontor og medlemmer av takstnemndene og klagenemndene. Kurset har en praktisk tilnærming, med hovedfokus på hva eiendomsskattekontoret og nemndene må gjøre for å forberede ikrafttredelse av de nye reglene i 2019. Påmeldingen er nå åpnet - merk at det er begrensede plasser!

Påmeldingsfrist for kurset er 13. april 2018. Påmeldingen skjer elektronisk under «aktiviteter».

NB! Takseringskursene har et annet fokus enn LVKs eiendomsskatteseminar 23. mai 2018. Sistnevnte vil også omhandle nyheter om kraftskattene, og har også kommunens politikere som målgruppe.

Ved behov vil det bli satt opp flere takseringskurs, også i andre byer. Tidspunktene for disse kursene annonseres senere. Det vil også være anledning å bestille tilrettelagte kurs ute i kommunene.

Eiendomsskatteloven ble endret ved vedtakelsen av statsbudsjettet i 2018. Lovendringen får virkning fra 2019. Fra dette tidspunktet opphører verk og bruk som egen kategori, som for framtiden fremtiden skal anses som næringseiendom. Også verdsettelsesreglene endres, ved at produksjonsinstallasjoner og -utstyr ikke lenger skal inngå i taksten. Det er gitt overgangsregler som forutsetter at alle verk og bruk må verdsettes i forbindelse med utskrivningen i 2019.

På kurset vil du lære om:

 • Hva er eiendomsskattekontoret og takstnemndas oppgaver i forbindelse med lovendringen?
 • Hvordan bør takseringen forberedes? Engasjement av taksator
 • Hvilke anlegg omfattes av de nye reglene?
 • Hva skal inngå i takstgrunnlaget etter de nye reglene?
 • Hvilket verdsettelsesprinsipp skal benyttes?
 • Saksbehandlingskrav og krav til begrunnelse
 • Praktiske eksempler på hvordan takster kan være bygget opp
 • Taksering av nettanlegg og oppdrettsanlegg

På kurset vil du motta:

 • Materialsamling med oversikt over relevante rettskilder
 • Huskelister og veiledere 
 • Forslag til Skattetaktsvedtekter og retningslinjer for takseringen

Det er takstnemndene som har det endelige ansvaret for takseringen. Det er derfor viktig at nemndene og eiendomsskattekontoret setter seg grundig inn i de nye reglene.