Hjem Nyheter Stor oppslutning til LVKs energirettskole 2017
Energiskolen

Stor oppslutning til LVKs energirettskole 2017

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Det er stor oppslutning og kurset er nær fulltegnet. Vil du være med haster det med påmelding! 

Kursdagene er 4. og 5. september og 20. og 21. november.

Energirettsskolen skal gjøre deg som ansatt eller politiker i kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og politiske problemstillinger på vannkraftens område. På energirettsskolen lærer du blant annet historien bak de ulike vertskommuneordningene og dagens regulering av dem, hvordan du forvalter kommunens konsesjonskraft på best mulig måte, hvordan bedre vassdragsmiljø kan forenes med vannkraftproduksjon, hvordan kommunen bør behandle en søknad om utbygging, hvilken påvirkning EØS-rett og EUs Energiunion kan få for norske vannkraftkommuner, om hjemfall og konsolidering av det offentlige eierskapet og mye mer. Kursdeltakerne vil også lære mer om hvordan kraftinntekter skal behandles i budsjettarbeidet. Det legges også opp til at deltakerne selv kan spille inn aktuelle saker. 

Påmelding under Aktiviteter. Du vil få beskjed når du er påmeldt og informasjon til skolens deltakere vil bli sendt ut på e-post i god tid før samlingene.