Hjem Nyheter Store mangler i de elektroniske eiendomsskattelistene for kraftanlegg

Store mangler i de elektroniske eiendomsskattelistene for kraftanlegg

Høsten 2018 lanserte Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) ny elektronisk løsning for oversendelse av eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Det er imidlertid kun skatteoppkreveren som har fått tilgang til de elektroniske listene og kommunenes eiendomsskattekontor har måttet henvende seg til skatteoppkreveren for å få oversendt listene på e-post.

LVK får melding fra medlemskommunene om at overgangen til elektronisk utsending har ført til svært mangelfulle lister, blant annet har flere kommuner opplever at kraftanlegg fra enkelte skatteytere har falt ut av listen, eller at kraftanleggene står oppført, men med manglende eiendomsskattegrunnlag.

LVK ber medlemskommunene foreta en ekstra kontroll av eiendomsskattelistene for 2019. Kommunene bør ta umiddelbar kontakt med SFS dersom kommunen oppdager mangler. Sekretariatet har også på generelt grunnlag tatt opp problemstillingen med SFS.

Som tidligere varslet vil LVK i tillegg arbeide for at kommunene v/eiendomsskattekontoret gis direkte tilgang til eiendomsskattelistene for fremtidige år. SFS har opplyst at dette dessverre ikke lar seg gjøre i 2019 på grunn av den tekniske løsningen som Skatteetaten har valg.