Hjem Nyheter Vedtekter - dagens § 6 om valgbarhet beholdes
Avstemming, Jarand Felland, Tokke kommune

Vedtekter - dagens § 6 om valgbarhet beholdes

Det ble avstemming over et endringsforslag til valgbarhetsbestemmelsen. Avstemmingen endte med at dagens vedtekter beholdes. Altså: "Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller kommunale stillinger i en LVK-kommune."