Hjem Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

Ifølge Jeløya-plattformen vil den blågrønne regjeringen «[a]t kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for...

LVK-nytt

Ifølge Høyre, Frp og Venstres nye regjeringsplattform, vil regjeringen «[s]ette ned et ekspertutvalg som skal gå igjennom skatteregimet for norsk vannkraft».

Bokrygger
LVK-nytt

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsbrev av 5....

julekort 2017
LVK-nytt

Etter en hektisk innspurt i 2017 har Stortinget truffet sine vedtak - kommuner med vannkraftanlegg og nettanlegg skal fortsatt får sin rettmessige andel av disse verdiene i form av lokale skatter...

Søviknes
LVK-nytt

Olje- og Energidepartementet har i brev 19. desember 2017 orientert om at konsesjonskraftprisen for 2018 er 11,20 øre/kWh.

LVK-nytt

I dag, 19. desember 2017, er de nye bestemmelsene i eiendomsskatteloven sanksjonert av Kongen i statsråd. Endringene i eiendomsskatteloven trer i kraft straks med virkning fra og med...

Budsjettforliket 2018
LVK-nytt

Stortinget har vedtatt nye regler for eiendomsskatt på verk og bruk. Reglene trer i kraft 1. januar 2019, men kommunene må ta høyde for de nye reglene i sitt budsjett for 2018. Nedenfor følger en...

LVK-nytt

LVK understreket i høringen 24. oktober 2017 at en retaksering, som er forutsatt å være på plass senest innen 1. mars 2019, ikke er gjennomførbart. Merknadene fra finanskomiteen har ikke ført til...

LVK-nytt

Finanskomiteens merknader til Statsbudsjettet er nå publisert i "foreløpig versjon".

Sider