Hjem Nyheter

Nyheter

LVK-nytt

I finanskomiteens innstilling om revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 fremgår at medlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter LVKs krav om at nedgangen i eiendomsskatteinntekter fra...

Yttersia
LVK-nytt

Årets landsmøte blir avholdt i Tromsø 23. - 25. august, med et spennende program om vannkraftens økende verdi og vertskommunenes rettigheter. Meld deg på i dag - husk at her gjelder "først til...

LVK-nytt

LVK deltok under høringen om Revidert Nasjonalbudsjett 2017 i finanskomiteen 22. mai. LVK gjentok sitt krav om at nedgangen i eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg må stanses og...

LVK-nytt

Regjeringen foreslår å endre eiendomsskatteloven § 8 C-1 som gjelder dersom kommunene velger å benytte formuesverdier ved eiendomsskatt på boliger. Endringen er begrunnet i at det ved en feil er...

LVK-nytt

LVKs årlige eiendomsskatteseminar er en sentral møteplass for politikere, nemndsmedlemmer og ansatte i kommuneadministrasjonen. I år er seminaret lagt til 11. mai 2017, samme dag som avgivelse av...

produksjonsrelatert nett
LVK-nytt

Finansdepartementet sendte 25. april 2017 på høring forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Vi vil utarbeide et foreløpig svar som vil bli presentert på...

Den første LVK-skolen våren 2013
LVK-nytt

LVK arrangerer ny energirettsskole høsten 2017. Kursdagene er 4. og 5. september og 20. og 21. november. Det er maks 40 plasser på skolen, og man bør derfor melde seg på tidlig for å sikre...

LVK-nytt

Fra 2011 og frem til i dag har statens andel av skatteinntekter fra vannkraftanlegg økt på bekostning av de 174 kommunene som er berørt av kraftutbygginger. Stortinget har bestemt at...

LVK-nytt

Kommunekraft AS ønsker alle konsesjonskraftberettigede kommuner i Nordland velkommen til møte i Bodø 20. april. Møtet vil bli holdt på Radisson Blu Hotel Bodø fra kl. 14.30 til 17.30.

LVK-nytt

Departementet varslet i Statsbudsjettet 2017 at det vil sende på høring et forslag om å endre reglene for eiendomsskatt på såkalte produksjonsrelatert nett. Dagens grensesnitt mellom nett og...

Sider