Hjem Nyheter

Nyheter

LVK

LVK er gjort kjent med at flere kraftselskaper nekter å bøye seg for Stortingets enstemmige vedtak 12. desember 2002 om hvordan konsesjonskraftprisen skal beregnes. Stortinget ba som kjent...

LVK

100 dager igjen til LVKs jubileums landsmøte på Røros 21 og 22 august 2003. De medlemskommuner som ikke allerede har satt av tiden, bør snarest gjøre det! Invitasjonen vil bli sendt ut i neste...

LVK

Det vises til tidligere LVK-Nytt, hvor kommunene er orientert om den nye prisen på konsesjonskraft for 2003 – 9,38 øre/kWh.

LVK

I Finansdepartementets høringsnotat 3. juni 2003 uttales at ”Departementet mener imidlertid at det vil være hensiktsmessig…at minimumsverdien settes lavere…” I dette ligger at dagens...

LVK

LVK har 27. august d.å. sendt nedenstående brev til statsrådene Per Kristian Foss, Einar Steensnæs, Lars Sponheim og Erna Solberg:

LVK

LVK avviklet 20 – 22 august et vellykket jubileumsmøte på Røros, med stor oppslutning fra medlemskommunene og bred dekning i media. Som en del av materialet til landsmøtet mottok samtlige...

LVK

På LVKs landsmøte på Røros vedtok 341 delegater fra 105 kommuner følgende enstemmige resolusjon:

LVK

Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsnotat av 3. juni 2003 fremmet en del forslag til endringer i kraftskattereglene og i konsesjonsreglene, ref LVK-nytt nr.30.

LVK

Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har i høringsnotat av 3. juni 2003 fremmet en del forslag til endringer i kraftskattereglene og i konsesjonsreglene. Forslaget kan lastes ned...

LVK

I kommuneproposisjonen for 2004 varsler Regjeringen forslag om gjeninnføring av kommunal selskapsskatt fra 2005. Forslaget, som er omtalt i kap 14, følger i fulltekst nedenfor. En...

Sider