Hjem Nyheter

Nyheter

LVK

LVK har erklært hjelpeintervensjon til støtte for staten i den rettssaken kraftbransjen med Hydro i spissen har anlagt om pris på konsesjonskraft. Som medlemskommunene er orientert om, prøver...

LVK

Det vises til LVK-nytt nr 18/2004. Finansdepartementet har sendt på høring forslag til fordelingsegler for eiendomsskatt på kraftanlegg.

LVK

Samtidig går komiteen inn for at Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om en slik gjeninnføring blir vurdert av Inntekstsystemutvalget

LVK

LVKs landsstyre traff 11. juni 2004 følgende enstemmige vedtak:

LVK

Kommunekraft AS - Rådgivning ved salg av konsesjonskaft Kommunekraft AS er et datterselskap av LVK, og hvor 122 kommuner og 8 fylkeskommuner har tegnet aksjer.

LVK

Regjeringen har i statsråd fredag vedtatt Ot.prp. nr 73 ( 2003-2004) om forslag til endringer i bestemmelsene om pris på konsesjonskraft.

LVK

En samlet kraftbransje med Hydro i spissen har reist søksmål mot staten med påstand om at Olje- og energidepartementets vedtak om pris på konsesjonskraft er ugyldig. Stevningen bygger på at...

LVK

Finansdepartementets forslag fremgår av høringsnotat - vurdering av kommunefordelingsreglene for eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg - datert 24. mai 2005. I høringsnotatet begrunner...

LVK

Hjemfallsutvalget avgir sin innstilling til Olje- og energiministeren kl 10 i dag. Utvalget avgir en delt innstilling, hvor LVK utgjør et mindretall sammen med representantene for LO og KS.

LVK

I samarbeid med LO og KS arrangerer LVK et felles seminar om hjemfall 20. januar 2005 i Folkets hus i Oslo.

Sider