LVK-nytt17. juni 2014

Regjeringspartiene, Venstre og KrF inngikk torsdag 12. juni 2014 et forlik om kommunereform. Forliket omfatter fremdriftsplan, utredningsplikt, økonomiske virkemidler og fylkeskommunens fremtid. Kraftkommuners rettigheter og eierskap drøftes ikke.Les mer ...

LVK-nytt16. juni 2014

Fra september kan du bli med på LVK-skolen. Nye kurs i både "Energirett i kommunene" og "Eiendomsskatt i kommunene" starter opp til høsten. Kursene strekker seg over et halvt års tid, med tre kurssamlinger og selvstudium. Kursene gir 15 studiepoeng. Påmeldingen er åpnet, og det er begrenset [ ] Les mer ...

LVK-nytt03. juni 2014

Eiendomsskatteutvalget (ESU) i LVK ble etablert høsten 2012 og arbeider for å sikre LVK-kommunenes rettigheter og inntekter når det gjelder eiendomsskatt, blant annet ved å bidra til informasjon og opplæring for ansatte i LVK-kommunene.

ESU består av 12 medlemmer som innehar [ ] Les mer ...

LVK-nytt30. mai 2014

Advokatfirmaet Lund & Co har på vegne av en av LVKs medlemskommuner foretatt kontroll av eiendomsskattegrunnlaget til et vannkraftverk i kommunen. Kontrollen avdekket avvik, og det ble sendt begjæring om omgjøring av kraftverkets ligning til Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). På [ ] Les mer ...

LVK-nytt27. mai 2014

Energirådet ble etablert høsten 2012 og består av rådmenn og andre i kommunenes administrasjon. Hensikten med Energirådet er å styrke kompetansen i medlemskommunene og i sterkere grad å involvere kommuneadministrasjonen i LVKs arbeid for å sikre vertskommunenes rettigheter og inntekter.Les mer ...

LVK-nytt15. mai 2014

I Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2014, som ble lagt frem 14. mai, foreslås det ingen endringer i de kommunale skattene på kraftanlegg (naturressursskatt og eiendomsskatt). Regjeringens varsel om ny skatteforvaltningslov høsten 2014 vil imidlertid kunne få betydning [ ] Les mer ...

LVK-nytt09. mai 2014

LVK skal i følge formålsparagrafen «fremme medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med tilknytning til kraftutbygging, energi, kommuneøkonomi og naturmiljø». Jeg har registrert at det i noen medlemskommuner er reist spørsmål om det i LVKs arbeid med revisjoner av eldre vassdragskonsesjoner [ ] Les mer ...

LVK-nytt06. mai 2014

Ekspertgruppen for et bedre organisert strømnett leverte 5. mai 2014 sin rapport til OED. Utvalget ble ledet av Eivind Reiten. Det har vært stor interesse om hva utvalget anbefaler.Les mer ...

LVK-nytt24. april 2014

Gulating lagmannsrett avsa 22. april 2014 dom i K-plast AS' søksmål mot Hjelmeland kommune. K-Plast AS anførte at lagmannsretten skulle prøve gyldigheten av et takstvedtak fra 2009 i et søksmål om gyldigheten av et utskrivingsvedtak fra 2011. Lagmannsretten avviste søksmålet fordi [ ] Les mer ...

LVK-nytt15. april 2014

Salten tingrett slo i dom 14. april 2014 fast at Gildeskål kommune hadde lov til å verdsette og eiendomsbeskatte to produksjonsrelaterte nettanlegg på 22 kV, samt en flere andre bygg eid av SKS, uavhengig av kraftanleggene selskapet eier. Dommen gjelder dermed langt på vei samme tema som [ ] Les mer ...

Sider

Logg inn

For tilgang til medlemsnytt og en rekke andre sider må du logge inn. Trykk på "Login" øverst til høyre.